Event / Mingel

Event, Andreas Johnson

PR / Event Östermalmshallen, Matthew Johnson & Moh Denebi

Mingel, Galleri Elvalion – Popup utställning

Mingel, Grand Hotell – personalfest

Event, Grand Hotel – personalfest, Babsan